Fluidní sušička

27. 9. 2022

Další ukázka výroby z nerezových materiálů dle projektové dokumentace zákazníka. 

Fluidní sušička. Jednotlivé komponenty byly vyrobeny v našem závodě, převezeny k zákazníkovi, kde došlo k následné kompletaci sušičky.