Naše
hodnoty

Náš cíl

Naším cílem je vyrábět inovativní a vysoce kvalitní výrobky s vysokou hodnotou pro zákazníka v oboru komínové techniky.

Abychom mohli tyto požadavky na kvalitu splnit, systematicky a neustále optimalizujeme procesní řetězec vzniku výrobků a tím si dlouhodobě zajišťujeme náš úspěch.

Naše hodnoty

Ručíme za kvalitu našich výrobků i služeb

Snahu o prvotřídní kvalitu chápeme jako závazek pro každého jednotlivého zaměstnance. Tohoto výsledku dosahujeme díky našim motivovaným a kvalifikovaným zaměstnancům a neustálým společným vývojem našich výrobků a procesů.

Třídění odpadů má smysl

Třídíme odpady na vysoké úrovni – papír, plast, sklo, nerezový šrot, hliník, baterie a rovněž jsme se zapojili do projektu REMOBIL (sběr starých mobilních telefonů a předání k následné ekologické likvidaci).

Spokojený zaměstnanec je efektivní

Více než polovina zaměstnanců u nás pracuje 10 let a déle. Staráme se o ně tak, aby u nás byli dlouhodobě spokojení, a to jak z hlediska náplně práce, tak z hlediska pracovních podmínek.

Kromě čistého prostředí, závodního stravování, motivačních benefitů spolu trávíme spoustu času mimo pracovní dobu. To náš tým ještě více ztmeluje.

Kam dále?

Neustále pracujeme na inovacích komínových dílů a strojního vybavení.

Na našem úspěchu a růstu se podílí celkem 36 zaměstnanců.

Chcete pracovat ve stabilní české firmě, která se věnuje vlastnímu vývoji a inovacím?

Sami pracujeme na inovacích komínových systémů.

Naše komínové systémy certifikuje Technický a zkušební ústav stavební Praha.

Jsme na trhu již od roku 1994. Podívejte se na nejzásadnější milníky naší historie.

Spokojení zákazníci a partneři